Selecteer een pagina

AVG

privacy statement

Haar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.haardemeern.nl

0647195770

claudia@haardemeern.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘Haar’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Afgenomen diensten
  • Kleur haarverf (indien van toepassing)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

‘Haar’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u te kunnen opnemen voor de dienstverlening.
  • U te kunnen bezoeken ten behoeve van de dienstverlening.
  • De juiste middelen te kunnen aanschaffen en meenemen naar de afspraak met u.
  • Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

‘Haar’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ‘Haar’ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 en Excel. Uw gegevens worden niet in de cloud opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‘Haar’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant van ‘Haar’ bent. Indien u gedurende een jaar geen afspraak heeft gemaakt, worden uw gegevens verwijderd.

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, kunt u dit aan ‘Haar’ kenbaar maken. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden tijdens de bewaartermijn, zullen deze direct verwijderd worden (met uitzondering van de gegevens die op wettelijke grond bewaard moeten worden).

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Haar’ verstrekt geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

‘Haar’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Haar’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar claudia@haardemeern.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. ‘Haar’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘Haar’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met claudia@haardemeern.nl